Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

"HÃY PHÁ ĐỔ BỨC TƯỜNG NÀY!"

Nguyễn Minh Tuấn
Hai mươi lăm năm trước (9/11/1989 - 9/11/2014) bức tường Berlin - bức tường ngăn cách giữa hai miền Đông và Tây Đức đã bị phá bỏ. Sự kiện này là bước ngoặt vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới cuối thế kỷ XX. Phá bỏ một bức tường vật chất hữu hình đã khó, nhưng khó hơn bội phần là làm sao phá bỏ được cả những rào cản vô hình là những định kiến, sự bất đồng, lòng hận thù, sự dối trá, sự sợ hãi trong tâm tưởng do chính những con người hoặc do từng con người tạo ra. Nước Đức, người dân Đức đã làm được điều kì diệu đó. Hãy cùng xem và suy ngẫm về những khoảnh khắc quan trọng của lịch sử thế giới cuối thế kỷ XX.
Hãy phá đổ bức tường này! (Tear down this wall!) Đó là lời thách thức của Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đối với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachyov trong bài diễn văn trước Cổng Brandenburg ngày 12/6/1987. Reagan đã nói: "Tổng Bí thư Gorbachev, nếu ông mong tìm kiếm hòa bình, nếu ông mong tìm kiếm sự thịnh vượng cho Liên Xô và Đông Âu, nếu ông mong tìm kiếm sự giải phóng, hãy đến đây nơi cổng này. Ông Gorbachev, hãy mở cổng này. Ông Gorbachev, hãy phá đổ bức tường này!" (Nguyên văn: "General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!"). Câu nói này đã đi vào lịch sử. Người ta cho rằng chính bài diễn văn này của Reagan là điểm khởi đầu quan trọng cho hàng loạt những thay đổi sau này của nước Đức và nhân loại.


Hãy cùng xem lại một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của lịch sử thế giới - Sự sụp đổ của bức tường Berlin (One of the most important moments in the world history - The Fall of the Berlin Wall).