Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (xuất bản lần thứ hai), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 2014.
Không thể trở thành một luật gia giỏi, nếu như không có những hiểu biết về nhà nước và pháp luật trong lịch sử thế giới. Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới từ lâu đã là môn học căn bản thuộc khối kiến thức chung của ngành luật, được giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo luật học trong cả nước. Đây là một môn học cần thiết và rất lý thú với hầu hết các sinh viên, vì ngoài cung cấp một lượng kiến thức sâu và rộng, môn học này còn hướng người học chỉ ra được nhiều bài học kinh nghiệm, giá trị kế thừa, lý giải được những vấn đề đã và đang diễn ra trong đời sống nhà nước và pháp luật hiện đại, trong sự liên hệ không tách rời với những di tồn trong dòng chảy chung của lịch sử thế giới.
Trên cơ sở kế thừa các giáo trình đã xuất bản, đặc biệt là Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội năm 1997 và Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2007 và năm 2013, Giáo trình lần này đã cập nhật, bổ sung kịp thời nhiều vấn đề mới theo từng nội dung cụ thể. Các vấn đề được trình bày theo hướng gợi mở, ngắn gọn để trên cơ sở đó người học khi có cơ hội sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và phát triển. So với lần xuất bản đầu tiên, nội dung của hầu hết các chương trong lần tái bản này đã được sửa đổi, cập nhật nhiều nội dung mới, ví dụ như: phân tích và bình luận về Bộ luật Urnammu ở Lưỡng Hà cổ đại, lý giải về khuynh hướng phát triển của pháp luật ở Hy Lạp cổ đại, lịch sử lập hiến và sự ra đời nhà nước Cộng hòa liên bang Đức, v.v.. Đặc biệt tác giả cũng bổ sung hai phần mới: đánh giá xu hướng vận động và phát triển của nhà nước và pháp luật trong thế kỷ XXI và phần phụ lục bao gồm các bản dịch như: Bộ luật Urnammu, Bộ luật Hammurabi, Luật 12 Bảng, Tuyên ngôn về quyền của bang Virginia, Các quyền cơ bản trong Luật cơ bản Đức.
Hy vọng giáo trình lần này sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu giảng dạy và học tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới của giáo viên và sinh viên, là tài liệu bổ ích cho tất cả những sinh viên, học viên cao học ngành luật học, các ngành khoa học xã hội và nhân văn, cũng như những ai quan tâm, muốn tìm hiểu một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới.
Lần tái bản năm 2014 này, cuốn giáo trình này đã được chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nhiều nội dung mới. Tuy nhiên, do nội dung môn học bao quát nhiều vấn đề tương đối rộng, nên mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách này không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận được những đóng góp chân thành từ phía bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!