Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

VIỆT - ĐỨC ALUMNITALK: "CẢI CÁCH HIẾN PHÁP Ở VIỆT NAM - NHỮNG KẾT QUẢ VÀ BÌNH LUẬN"

Nguồn (Quelle):
Website của GS.TS. Thomas Schmitz,
truy cập đường link gốc tại địa chỉ:
http://www.thomas-schmitz-hanoi.vn/

Hơn hai thập niên sau khi ban hành Hiến pháp năm 1992, Việt Nam mong muốn hóa giải những thách thức phải đối diện trong thế kỷ XXI trước tiên bằng việc cải cách toàn diện Hiến pháp. Việc làm này nhằm tạo ra những cơ sở tốt hơn nữa cho việc phát triển một nhà nước pháp quyền, nhà nước hợp hiến, ổn định và bền vững. Đầu năm 2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chính thức công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Từ thời điểm đó đến mùa thu năm nay đã có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, rộng rãi, công khai và dân chủ về sửa đổi Hiến pháp. Vào ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, mà về cơ bản dựa trên cơ sở của bản dự thảo công bố ngày 17 tháng 10 năm 2013. Vậy đợt sửa đổi Hiến pháp này đã có những điểm mới quan trọng nào và những vấn đề gì vẫn chưa được ghi nhận? Liệu những sửa đổi này đã đáp ứng được kỳ vọng của các cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp? Đây chính là nội dung trọng tâm của cuộc Hội thảo Việt - Đức dành cho các cựu lưu học sinh đã từng học tập tại Đức vào ngày 12 tháng 12 năm 2013 tại Viện Goethe, Hà Nội. 
Tại hội thảo có phiên dịch cabin Việt-Đức và Đức-Việt.
Cuối chương trình, phần tiệc nhỏ trong sân Viện Goethe cũng sẽ là cơ hội thêm để trao đổi và giao lưu.
Sự góp mặt của các bạn là niềm vui lớn của chúng tôi!
Chương trình
 1. Khai mạc và phát biểu
  TS. Almuth Meyer-Zollitsch
  , Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội
  Anke Stahl
  , Trưởng đại diện Văn phòng DAAD Hà Nội
 2. Cải cách Hiến pháp ở Việt Nam - những kết quả và bình luận TS. Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Luật, Đại học Quốc gia, Hà Nội
 3. Cải cách Hiến pháp ở Việt Nam - một số ý kiến nhìn từ giác độ học thuyết về hiến pháp của châu Âu GS. TS. Thomas Schmitz, Giảng viên dài hạn của DAAD, TTPL Đức - Trường Đại học Luật Hà Nội
 4. Thảo luận
Phần dẫn chương trình sẽ do ông David Frogier de Ponlevoy, nhà báo và tư vấn truyền thông đảm nhận
Downloads (PDF files)

Liên kết


Aufzählung
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, đã sửa đổi ngày 28/11/2013 (văn bản hiến pháp mới): tiếng Việt  (Quốc hội/TTXVA/Phú Yên Online/Duthaoonline)
Aufzählung
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001): tiếng Việt (Quốc hội/Chinh phu), tiếng Anh (Quốc hội/Chinh phu)
Aufzählung
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ngày 2/1/2013: văn bản hiến pháp mới tiếng Việt (Chinh phu/Duthaoonline/Thanhnien), bảng so sánh (HCMC), tổng quan (Vietnamplus)
Aufzählung
Dự thảo tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của nhân dân và ĐBQH, ngày 17/10/2013: văn bản hiến pháp mới tiếng Việt (Duthaoonline/Constitutionnet)
Aufzählung
Cuộc tranh luận về cải cách hiến pháp năm 2012: Nguyen Thi Huong: Pursuing Constitutional Dialogue within Socialist Vietnam: The 2010 Debate, Australian Journal of Asian Law 2012, 13/1
Aufzählung
Cuộc tranh luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 năm 2013: nghị quyết số 38/2012/QH13 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Hội thảo DAAD dành cho cựu sinh viên: Cải cách hiến pháp nhìn từ giác độ khoa học pháp lý – thảo luận giữa các cựu sinh viên, ngày 11/5/2013; reports about the discussion (VOV5/nwasianweekly); reports about the alternative draft "Petition 72" and reactions; see also the discussion in the edition 03/2013 of Law & Development / Pháp Luật và phát triển
-----------------------------------------------------
Một số hình ảnh về buổi Gặp mặt Việt Đức Alumnitalk
Khai mạc và phát biểu
TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội
Anke Stahl, Trưởng đại diện Văn phòng DAAD Hà Nội