Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

BÀI PHỎNG VẤN GS. ALAN D.J.MACFARLANE VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANHAlan Donald James Macfarlane là giáo sư của Đại học Cambridge, tiến sĩ chuyên ngành sử học hiện đại - modern history (năm 1967), tiến sĩ chuyên ngành nhân loại học - anthropology (năm 1972). GS. Macfarlane không phải là một nhà luật học, nhưng ông lại có nhiều bài viết, bài phỏng vấn, công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử luật pháp rất có giá trị. Dưới đây là một bài phỏng vấn GS. Macfarlane, tuy ngắn nhưng đã giới thiệu được những nét cơ bản nhất về lịch sử và những đặc trưng điển hình của hệ thống pháp luật Anh (Tiếng Anh).
Nguồn tham khảo (Source): 
http://www.alanmacfarlane.com/FILES/alanlongcv.html
http://www.alanmacfarlane.com/
http://www.alanmacfarlane.com/law/audiovisual.html

Xin trân trọng giới thiệu!


1. How important is law in the development of English society and politics? 


2. Why has England a particularly rich set of legal records?3. What happened when the court system was developed in England?


4.  What is the central interest of the English legal system, its major focus?

5.
How important was the 'rule of law' in the history of England?

6.  What are the ceremonies whereby people are made to respect the law?

7. What is the role of torture and confession in the English and other legal systems?


8. What are the advantages and disadvantas of a strong legal system?
 

9.  How do the Church courts work and what are they mostly concerned with in England? 
 

 10. What are the major types of court in England?

NMT