Thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2011

HÀNH PHÁP Ở CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Nguyễn Minh Tuấn


Từ lâu lý thuyết phân quyền đã chỉ ra rằng ngành “hành pháp” (Exekutive) là một trong ba nhánh quyền lực nhà nước cùng với lập pháp (Legislative) và tư pháp (Judikative). Tuy nhiên khoa học pháp lý trên thế giới nói chung và ở Đức nói riêng hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất đủ trọn nghĩa mô tả "hành pháp" là gì, lý do là nhánh quyền này ngày nay có phạm vi nhiệm vụ rất rộng và cấu trúc tổ chức rất đa dạng. Trong khi chưa có một định nghĩa thống nhất, ở Đức người ta tạm sử dụng định nghĩa theo phương pháp phủ định cổ điển (die „klassische“ Negativdefinition), theo đó ngành hành pháp là ngành quyền lực không phải là ngành lập pháp và cũng không phải là ngành tư pháp (nicht Gesetzgebung und nicht Rechtsprechung). Bài viết dưới đây giới thiệu cách phân biệt Chính phủ và Hành chính ở Đức, đồng thời giới thiệu khái quát về vị trí pháp lý, qui trình thành lập, thẩm quyền và trách nhiệm của các thiết chế này.