Thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2010

LUẬT CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ Ở CHLB ĐỨCNguyễn Minh Tuấn

Không thể dễ dàng lấy luật nước ngoài để máy móc áp dụng cho điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quá khác biệt ở Việt Nam. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học so sánh pháp luật, Luật pháp nước ngoài cũng là một nguồn tham khảo cần thiết, hữu ích giúp ta có cái nhìn rộng hơn, có thêm thông tin, đặc biệt trong bối cảnh bàn thảo xây dựng Luật về Đảng ở Việt Nam.
Bài viết dưới đây giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về Luật các Đảng phái chính trị của Cộng hòa liên bang Đức.


LUẬT VỀ ĐẢNG Ở VIỆT NAM - CẦN THÌ RẤT CẦN, NHƯNG VƯỚNG

Nguyễn Minh Tuấn

Gần đây trên báo điện tử Vietnamnet và nhiều báo khác có mở ra diễn đàn xây dựng Luật về Đảng. Trong đó đã có nhiều bài viết, trao đổi của những học giả, nhà khoa học có uy tín về vấn đề này, đặc biệt là các bài viết, trao đổi của GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Nguyễn Đình Lộc.
Dưới góc độ khoa học, cá nhân tôi cho rằng trước khi xây dựng luật này, cần phải bàn luận thêm và giải đáp thỏa đáng 3 câu hỏi:
1. Luật về Đảng được xây dựng trên cơ chế nào?
2. Nội dung chính của đạo luật đó là gì?
3. Nếu mục đích là phân định rõ mọi quan hệ giữa Đảng với Quốc hội, Chính phủ và Tòa án thì sẽ phân định thế nào?

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2010

HÀ NỘI MỘT NGÀN NĂM - NGHĨ VỀ SỰ ĐỒNG THUẬN


Nguyễn Minh Tuấn

Một ngàn năm trước, Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư (kinh đô của nước Đại Cồ Việt) về Đại La với mong muốn tính kế muôn đời cho con cháu.
Một ngàn năm trước, nhà Lý đã mở đầu kỷ nguyên văn minh Đại Việt, tạo dựng nền tảng của chính quyền "khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc" (thời Lý - Trần) tồn tại gần bốn thế kỷ. Vì đâu mà một dân tộc đất không rộng, người không đông lại có thể ba lần dành chiến thắng trước một đội quân thiện chiến tầm cỡ thế giới như quân Nguyên Mông - một đội quân đã chiếm gần hết Châu Âu và vùng Trung Cận Đông, san bằng thành trì nước Tống và đô hộ toàn bộ nước Trung Quốc xưa? Sau này, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã tổng kết, lý giải rằng ta thắng được giặc, giữ vững được bờ cõi là bởi lòng dân - “do trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước cùng góp sức”.